KIT-EX-REAL
KIT-ADVANCE-SFK8
KIT-ADVANCE S
KIT-M4
M4TCR
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件产品已加入购物篮内
总金额 RMB 0.00
+ 运费
总重量 0 克, 寄往:
中国
查看购物篮 >>

PARTS FOR Tamiya F103-GT

OPTIONAL PARTS

#F103GT-01/FG
1.6 FRP T 板
在库
RMB 50.00
#F103GT-01/SG
SSG 碳纤T板
缺货
RMB 80.00
#F103GT-01/WO
碳纤T板
缺货
RMB 70.00
#F103GT-02/WO
碳纤底板
缺货
RMB 180.00
#F103GT-03
拢动胶片
缺货
RMB 30.00
#F103GT-04
前泵把
缺货
RMB 30.00
#F103GT-05/WO
碳纤前泵把补强
缺货
RMB 70.00
#F103GT-06/WO
碳纤油压板
缺货
RMB 40.00
#F103GT-07/LB
金属油压
缺货
RMB 60.00
#F103GT-07RK
金属后油压配件
在库
RMB 25.00
#F103GT-08/WO
碳纤底板套件
缺货
RMB 570.00
#F103GT-10/LB
金属前轮圈轴
缺货
RMB 50.00
#F103GT-12/WO
碳纤二楼板
缺货
RMB 100.00
#F103GT-13/WO
碳纤后壳架
缺货
RMB 100.00
#F103GT-14
钛合金连杆套装
缺货
RMB 45.00
#F103GT-15
钛合金中轴
缺货
RMB 100.00
#F103GT-16/LB
差速壳
缺货
RMB 80.00
#F103GT-17/LB
金属服务器座
缺货
RMB 70.00
#F103GT-18/LB
金属转向杯(0度)
缺货
RMB 80.00
#F103GT-19/PU
金属转向杯(1度)
缺货
RMB 80.00
#F103GT-20/RE
金属转向杯(2度)
缺货
RMB 80.00
#F103GT-21/WO
碳纤后二楼板
缺货
RMB 100.00
#F103GT-22/LB
金属滚动油压系统柱
缺货
RMB 40.00
#F103GT-23
轮圈接合器
缺货
RMB 50.00
#F103GT-24
油压板弹弓
缺货
RMB 20.00
#F103GT-25/WO
3mm 碳纤摩打座垫片
缺货
RMB 60.00
#F103GT-28/V2/LB
金属前摆臂座
缺货
RMB 100.00
#F103GT-29
轴承套装
在库
RMB 90.00
#F103GT-30
前弹弓
缺货
RMB 15.00
#F103GT-31/LB
金属风扇散热座
缺货
RMB 180.00
#F103GT-32/LB
+2 后轮圈接合器套装
缺货
RMB 100.00
#F103RM-03
主轴上下偏置介子
在库
RMB 150.00
#F103RM-04
伺服座
在库
RMB 150.00
#F103RM-10
前悬挂
缺货
RMB 120.00
#F103RM-11
赛钢介子
在库
RMB 25.00
#F103RM-13
油压柱
在库
RMB 15.00
#TS-F103GT/V1
钛镙丝套装
缺货
RMB 160.00

SPARE PARTS

ACCESSORIES