KIT-ADVANCE S64
KIT-M4 PRO
KIT-FF20
M4TCR
KIT-M4
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件产品已加入购物篮内
总金额 RMB 0.00
+ 运费
总重量 0 克, 寄往:
中国
查看购物篮 >>

PARTS FOR Kyosho Mini-Z MR-02 (MM)

OPTIONAL PARTS

#KZ-01/BU/SG
金属摩打座-蓝色
缺货
RMB 110.00
#KZ-01/BU/WO
金属摩打座-蓝色
在库
RMB 100.00
#KZ-02/BU
金属主油压
缺货
RMB 50.00
#KZ-04/BU/WO
左右滚动系统
缺货
RMB 80.00
#KZ-05
64 钛主轴
在库
RMB 50.00
#KZ-07/LB
金属外调节走珠差速
缺货
RMB 98.00
#KZ-07A
钛合金主轴
在库
RMB 50.00
#KZ-08/0/TI
金属转向胚 (0度)
在库
RMB 80.00
#KZ-08/1/BU
金属转向胚 (1度)
在库
RMB 80.00
#KZ-08/2/SI
金属转向胚 (2度)
在库
RMB 80.00
#KZ-13/BU
上下摆臂码
缺货
RMB 90.00
#KZ-14/1/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/1/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/2/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/2/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/3/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/3/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/4/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/4/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/5/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/5/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/6/BU
车壳扣
缺货
RMB 60.00
#KZ-14/6/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/7/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/7/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/8/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/8/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/9/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/9/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#MR02-FP20/LB
前金属五柱车铃(+2.0度)
缺货
RMB 40.00
#MR02-FP25/LB
前金属五柱车铃(+2.5度)
在库
RMB 40.00

SPARE PARTS

ACCESSORIES