KIT-ADVANCE-SFK8
KIT-EX-REAL
KIT-M4 PRO
KIT-FF20
KIT-M4
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件产品已加入购物篮内
总金额 RMB 0.00
+ 运费
总重量 0 克, 寄往:
中国
查看购物篮 >>

PARTS FOR Kyosho Mini-Z MR-015

OPTIONAL PARTS

#KZ-01/BU/SG
金属摩打座-蓝色
缺货
RMB 110.00
#KZ-01/BU/WO
金属摩打座-蓝色
在库
RMB 100.00
#KZ-01A/SG
SSG 摩打座碳纤维片
缺货
RMB 25.00
#KZ-01A/WO
摩打座碳纤维片
缺货
RMB 20.00
#KZ-01B/SG
SSG 摩打上碳纤
在库
RMB 25.00
#KZ-01B/WO
摩打座上碳纤维片
在库
RMB 20.00
#KZ-02/BU
金属主油压
缺货
RMB 50.00
#KZ-04/BU/WO
左右滚动系统
缺货
RMB 80.00
#KZ-05
64 钛主轴
在库
RMB 50.00
#KZ-06/BU/SG
摩打座
在库
RMB 110.00
#KZ-06/V2/WO
摩打座
在库
RMB 100.00
#KZ-06A/SG
SSG 摩打座碳纤维片
在库
RMB 25.00
#KZ-06B/SG
SSG 摩打上碳纤
在库
RMB 25.00
#KZ-06B/WO
摩打上碳纤
在库
RMB 20.00
#KZ-06RL/WO
摩打下碳纤
缺货
RMB 20.00
#KZ-06RU/WO
摩打上碳纤
缺货
RMB 20.00
#KZ-07/LB
金属外调节走珠差速
缺货
RMB 98.00
#KZ-07A
钛合金主轴
在库
RMB 50.00
#KZ-07B
差速齿轮
在库
RMB 15.00
#KZ-08/0/TI
金属转向胚 (0度)
在库
RMB 80.00
#KZ-08/1/BU
金属转向胚 (1度)
在库
RMB 80.00
#KZ-08/2/SI
金属转向胚 (2度)
在库
RMB 80.00
#MR02-FP20/LB
前金属五柱车铃(+2.0度)
缺货
RMB 40.00
#MR02-FP25/LB
前金属五柱车铃(+2.5度)
在库
RMB 40.00
#RMII-001/FG
0.8mm 玻纤H板
缺货
RMB 40.00

SPARE PARTS

ACCESSORIES