KIT-ADVANCE 20M
M4TCR
KIT-M4
KIT-EX-REAL
KIT-FF20
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件产品已加入购物篮内
总金额 RMB 0.00
+ 运费
总重量 0 克, 寄往:
中国
查看购物篮 >>

PARTS FOR Kyosho Mini-Z AWD

OPTIONAL PARTS

#AWD-01
铝合金主轴
缺货
RMB 50.00
#AWD-02
金属万向狗骨
缺货
RMB 100.00
#AWD-02/HD
金属万向狗骨
在库
RMB 100.00
#AWD-03
金属转向杯0度
缺货
RMB 50.00
#AWD-04
金属转向杯1度
缺货
RMB 50.00
#AWD-05
金属转向杯2度
缺货
RMB 50.00
#AWD-06
金属转向杯3度
停产
RMB 50.00
#AWD-09
金属后连杆套装
缺货
RMB 100.00
#AWD-09/0
金属后连杆0度
在库
RMB 30.00
#AWD-09/1
金属后连杆1度
在库
RMB 30.00
#AWD-09/2
金属后连杆2度
在库
RMB 30.00
#AWD-09/3
金属后连杆3度
在库
RMB 30.00
#AWD-10
前转向连杆套装
在库
RMB 150.00
#AWD-10/-1
金属前转向连杆-1度
缺货
RMB 30.00
#AWD-10/-2
金属前转向连杆-2度
缺货
RMB 30.00
#AWD-10/0
金属前转向连杆0度
缺货
RMB 30.00
#AWD-10/1
金属前转向连杆1度
在库
RMB 30.00
#AWD-10/2
金属前转向连杆2度
在库
RMB 30.00
#AWD-10/3
金属前转向连杆3度
在库
RMB 30.00
#AWD-11
金属摩打座套装
缺货
RMB 100.00
#AWD-11/1
金属摩打座(A1)
缺货
RMB 40.00
#AWD-11/2
金属摩打座(A2)
缺货
RMB 40.00
#AWD-11/3
金属摩打座(A3)
在库
RMB 40.00
#AWD-12
弹簧软硬调节片套装
在库
RMB 50.00
#AWD-13
车身高度调节片
在库
RMB 40.00
#AWD-14
弹簧套装
缺货
RMB 40.00
#AWD-15
金属狗骨杯
缺货
RMB 60.00
#AWD-15/HD
金属狗骨杯
在库
RMB 60.00
#AWD-16
天线
在库
RMB 20.00
#AWD-18/R05/SI
金属后星花车軨-(0.5度)
缺货
RMB 40.00
#AWD-18/R1/SI
金属后星花车軨-(1度)
缺货
RMB 40.00
#AWD-18/R15/SI
金属后星花车軨-(1.5度)
缺货
RMB 40.00
#AWD-18/R2/SI
金属后星花车軨-(2度)
缺货
RMB 40.00
#AWD-29
双色前波箱盖
缺货
RMB 100.00
#AWD-33
金属摩打齿
在库
RMB 70.00
#AWD-35
转向保护器
缺货
RMB 80.00
#AWD-36
电变散热
在库
RMB 80.00
#AWD-37
前后防倾杆套装
在库
RMB 80.00
#AWD-39
晶体座与散热套装
在库
RMB 95.00
#AWD-40/WO
碳纤前后波箱
缺货
RMB 150.00
#AWD-41/BU
前担保护
缺货
RMB 50.00
#KZ-14/1/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/1/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/2/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/3/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/4/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/4/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/5/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/5/SG
前碳纤补强
在库
RMB 40.00
#KZ-14/6/BU
车壳扣
缺货
RMB 60.00
#KZ-14/7/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/8/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#KZ-14/9/BU
车壳扣
在库
RMB 60.00
#TS-AWD/V1
钛镙丝套装 - Mini-Z AWD用
缺货
RMB 60.00

SPARE PARTS

ACCESSORIES