KIT-EX-REAL
KIT-FF20
KIT-M4 PRO
KIT-M4
KIT-ADVANCE 20M
Oversea Homepage Hong Kong Homepage China Homepage Japan Homepage
0 件产品已加入购物篮内
总金额 RMB 0.00
+ 运费
总重量 0 克, 寄往:
中国
查看购物篮 >>

PARTS FOR Team Xray NT1

OPTIONAL PARTS

#BS-XN1/V1
轴承套装
在库
RMB 170.00
#XN1-01/RE
金属油压壳套装 - NT1用
在库
RMB 220.00
#XN1-02/RE
金属直轴方块 - NT1用
在库
RMB 80.00
#XN1-03
剎车碟 - NT1用
在库
RMB 80.00
#XN1-04/RE
金属六角轮圈接头(0度) - NT1
在库
RMB 100.00
#XN1-08/WO
上碳纤泵把 - NT1
停产
RMB 90.00
#XN1-09
钛合金中轴 - NT1
在库
RMB 90.00
#XN1-10
钛双速芯 - NT1
在库
RMB 100.00
#XN1-11/RE
金属泵把柱 - NT1
在库
RMB 30.00
#XN1-13
前金属万向狗骨 - NT1
停产
RMB 110.00
#XN1-15/WO
碳纤前油压架 - NT1
停产
RMB 90.00
#XN1-16/WO
碳纤后油压架 - NT1
在库
RMB 120.00
#XN1-17/WO
碳纤中心扭动板 - NT1
在库
RMB 80.00
#XN1-19/RE
金属前防倾杆 - NT1
缺货
RMB 150.00
#XN1-21
金属前直轴 - NT1
在库
RMB 130.00
#XN1-22
金属前皮带齿轮27T - NT1
在库
RMB 100.00
#XN1-23
金属前直单 - NT1
在库
RMB 220.00
#XN1-25
钛合金双速套件 - NT1用
在库
RMB 300.00
#XN1-26RB
防倾杆(加硬) - NT1用
在库
RMB 30.00
#XN1-28
7075 金属底板 - NT1用
缺货
RMB 320.00
#XN1-28A
4mm 金属底板 - XN1用
在库
RMB 420.00
#XN1-29
5.75mm 波子(低) - 1套10个 - NT1用
在库
RMB 160.00
#XN1-30
5.75mm 波子(高) - 1套8个 - NT1用
在库
RMB 130.00
#XN1-34/RE
金属后差速壳 - NT1用
在库
RMB 200.00
#XN1-35/WO
碳纤接收板 - NT1用
在库
RMB 100.00
#XN1-36
离合器外壳 - NT1用
在库
RMB 100.00
#XN1-38
主轴介子 - NT1用
在库
RMB 50.00

SPARE PARTS

ACCESSORIES